Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Cơ kỹ thuật: Một số đặc trưng thủy động lực học và môi trường vùng cửa sông Tây Nam Việt Nam

Mục đích của luận án là nghiên cứu các đặc trưng thủy động lực học và môi trường của vùng cửa sông Tây Nam Việt Nam để đưa ra các thông số đặc trưng nhằm xây dựng các công trình quốc phòng và dân sinh để bảo toàn lãnh thổ nước ta, phục vụ việc phát triển kinh tế bền vững của vùng, hạn chế việc ô nhiễm môi trường và các ảnh hưởng xấu khác tới con người.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    9    1    19-06-2021