Luận án Tiến sĩ: Nâng cao năng lực cạnh tranh của các công ty chứng khoán Việt Nam

Mục đích nghiên cứu: Hệ thống hóa vấn đề lý luận lý luận khoa học về năng lực cạnh tranh, năng lực cạnh tranh của công ty chứng khoán; nghiên cứu yếu tố bên trong tác động đến năng lực cạnh tranh của CTCK Việt Nam; đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho các CTCK Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh tự do hoá TTCK theo cam kết gia nhập WTO.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG