Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Tổ chức hoạt động học theo vấn đề trong dạy học Sinh thái học ở Khoa Sinh, Trường Đại học Sư phạm

Mục tiêu nghiên cứu của luận án: Xác định đƣợc các vấn đề dạy học chương trình STH ở khoa Sinh học, trường ĐHSP; đề xuất đƣợc quy trình tổ chức HTVĐ trong dạy học STH ở khoa Sinh học, trường ĐHSP.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    493    1    25-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.