Luận án Tiến sĩ Luật học: Những vấn đề pháp lý về tập đoàn kinh tế tại Việt Nam

Mục đích tiến hành nghiên cứu đề tài luận án là phân tích, đánh giá những vấn đề pháp lý về mô hình TĐKT để từ đó tìm kiếm những giải pháp phù hợp hoàn thiện quy định pháp luật về TĐKT tại Việt Nam.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
44    329    2    17-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.