Luận án Tiến sĩ Luật học: Những vấn đề pháp lý về tập đoàn kinh tế tại Việt Nam

Mục đích tiến hành nghiên cứu đề tài luận án là phân tích, đánh giá những vấn đề pháp lý về mô hình TĐKT để từ đó tìm kiếm những giải pháp phù hợp hoàn thiện quy định pháp luật về TĐKT tại Việt Nam.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    18    1    27-07-2021