Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Thông tin - Thư viện: Nghiên cứu phát triển nguồn lực thông tin của hệ thống thư viện công cộng Việt Nam

Mục tiêu nghiên cứu: Đưa ra luận chứng, cơ sở khoa học về lý luận và thực tiễn của phát triển NLTT và đề xuất các giải pháp khả thi phát triển NLTT của Hệ thống TVCC Việt Nam cả về lượng và chất, đáp ứng nhu cầu NDT.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
35    81    1    16-06-2024
100    118    2    16-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.