Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Giáo dục học: Tổ chức hoạt động học theo vấn đề trong dạy học Sinh thái học ở Khoa Sinh, trường Đại học Sư phạm

Mục tiêu chung: Tổ chức hoạt động HTVĐ trong dạy học STH ở khoa Sinh học, Trường ĐHSP góp phần nâng cao hiệu quả dạy học STH, đáp ứng đổi mới giáo dục phổ thông. Sau đây là bản tóm tắt luận án.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.