Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Phát triển mạng lưới các cơ sở bán lẻ hàng hóa hiện đại trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Mục tiêu nghiên cứu của luận án: Xây dựng luận cứ khoa học cho việc đề xuất giải pháp nhằm phát triển mạng lưới các cơ sở bán lẻ hàng hóa hiện đại trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. | làm rõ cơ sở lý luận về điều kiện phát triển mạng lưới các cơ sở bán lẻ hàng hóa hiện đại trên địa bàn một tỉnh qua việc đưa ra một số khái niệm có liên quan như: “bán lẻ”, “bán lẻ hiện đại”, “cơ sở bán lẻ hiện đại”, “phát triển mạng lưới bán lẻ hiện đại”, Phân tích và cung cấp những luận cứ về điều kiện phát triển loại hình bán lẻ hiện đại trên một không gian địa bàn là một tỉnh. Luận án đã chứng minh: Để phát triển mạng lưới các cơ sở bán lẻ hiện đại cần có các điều kiện sau: Có một hệ thống cơ chế, chính sách đồng bộ và toàn diện về phát triển dịch vụ phân phối bán lẻ hiện đại, nền kinh tế của tỉnh phải phát triển ở một trình độ nhất định, có môi trường về văn hóa - xã hội, điều kiện tự nhiên, hạ tầng cũng như khoa học kỹ thuật và công nghệ đáp ứng được yêu cầu. Bên cạnh đó, luận án đã tìm hiểu kinh nghiệm về phát triển kinh doanh bán lẻ hiện đại của Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản và rút ra những bài học có thể vận dụng cho quá trình phát triển mạng lưới các cơ sở bán lẻ hàng hóa hiện đại của tỉnh Phú Thọ.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
19    103    1    15-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.