Luận án Tiến sĩ Lịch sử: Quá trình hình thành và phát triển của Đài Truyền hình Việt Nam (1970-2010)

Luận án nhằm phục dựng quá trình hình thành và phát triển của Đài Truyền hình Việt Nam từ năm 1970 đến năm 2010; làm sáng rõ vị trí, vai trò của Đài Truyền hình Việt Nam với tư cách là một kênh thông tin quan trọng trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, góp phần phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. | Quãng thời gian đó đủ để rút ra nhiều bài học kinh nghiệm và định hướng mang tầm nhìn chiến lược cho sự phát triển của Đài Truyền hình Việt Nam hiện tại và những năm tiếp theo. Đó là phát huy giá trị nội lực, tinh thần dân chủ, đoàn kết, ý trí tập thể, thừa kế kinh nghiệm của thế hệ đi trước kết hợp với sự hăng say lao động, sáng tạo của thế hệ trẻ, không ngừng học tập kinh nghiệm của các Đài trong nước, khu vực và quốc tế, tạo sức bật mới tiến tới làm chủ công nghệ hiện đại. Trên cơ sở quy hoạch ngành phát thanh, truyền hình đến năm 2020 của Chính phủ, tiến tới xây dựng Đài Truyền hình Việt Nam trở thành cơ quan truyền thông đa phương tiện, hiện đại nhưng giàu bản sắc văn hóa dân tộc, thực hiện tốt chức năng và đáp ứng hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao. Đào tạo, giáo dục đội ngũ cán bộ của ngành có bản lĩnh chính trị, kiến thức chuyên môn vững vàng, luôn tận tâm, tận lực lao động sáng tạo, phát huy cao độ hiệu quả của báo hình và trang thông tin điện tử. Chuẩn bị điều kiện cần thiết, sẵn sàng đáp ứng nhiệm vụ chính trị và nhu cầu giải trí của người dân trong tiến trình giao lưu hội nhập.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
53    93    2    20-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.