Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Giải pháp triển khai chiến lược kinh doanh tại các doanh nghiệp phát điện thuộc EVN

Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu khoảng trống trong lý thuyết và thực tiễn về mối liên hệ hệ thống của cây CL từ tập đoàn đến SBU (DN phát điện) và cách thức triển khai CL của tổ chức cấp trên (Tập đoàn EVN) tại các tổ chức cấp dưới (các DN phát điện) từ đó xác lập các giải pháp có luận cứ khoa học và thực tiễn để thúc đẩy và hoàn thiện triển khai CLKD cho các DN phát điện thuộc tập đoàn điện lực Việt Nam giai đoạn đến 2021, tầm nhìn đến 2030.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.