Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Cơ khí động lực: Nghiên cứu cải thiện dạng khí động học vỏ xe khách lắp ráp tại Việt Nam

Mục tiêu nghiên cứu của luận án: Xây dựng mô hình khảo sát, đánh giá dạng khí động học vỏ xe ô tô khách và đề xuất các giải pháp cải thiện dạng khí động học nhằm giảm thiểu lực cản khí động tác dụng lên ô tô. Sau đây là bản tóm tắt luận án.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    9    1    27-07-2021
123    8    1    27-07-2021