Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu động lực học máy xúc lội nước để khảo sát ổn định lật khi làm việc

Mục đích nghiên cứu của luận án: Nghiên cứu động lực học máy xúc lội nước và đề xuất chế độ làm việc hợp lý của máy khi làm việc trong môi trường đất yếu, đất ngập nước. Sau đây là bản tóm tắt luận án.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.