Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Giáo dục học: Quản lý giáo dục hướng nghiệp cho học sinh cấp trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong giai đoạn hiện nay

Mục đích nghiên cứu: Từ những phân tích lý luận và thực tiễn về quản lý hoạt động GDHN nhằm định hướng, tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Bình Dương, đề xuất những giải pháp quản lý hoạt động GDHN cho học sinh THPT tỉnh Bình Dương. Sau đây là bản tóm tắt luận án.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    3    1    18-06-2021
2    4    0    18-06-2021
3    4    1    18-06-2021