Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Dạy học đọc hiểu kịch bản văn học ở trường trung học theo đặc trưng loại thể

Luận án tiến hành nghiên cứu thực trạng và giải pháp dạy đọc hiểu KBVH ở trường trung học bám sát đặc trưng loại thể nhằm từng bước nâng cao chất lượng dạy và học KBVH ở trường PT theo yêu cầu đổi mới PPDH hiện nay. Sau đây là bản tóm tắt luận án.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
92    2    1    18-06-2021