Tóm tắt Luận án Tiến sĩ: Phát triển năng lực tự học cho học sinh trong dạy học môn Lịch sử ở trường trung học phổ thông

Trên cơ sở khẳng định vai trò, ý nghĩa của vấn đề phát triển NLTH cho HS trong dạy học LS, đề tài tập trung xác định nội dung, hệ thống các tiêu chí đánh giá NLTH LS của HS ở trường THPT và đề xuất các biện pháp sư phạm phát triển NLTH trong dạy học môn LS ở trường THPT. | Đã có rất nhiều câu hỏi xoay quanh vấn đề: vì sao HS không thích học LS; vì sao HS không có hứng thú với bộ môn?; vì sao tỷ lệ chọn thi hay học môn LS lại quá ít ?.Chúng tôi cho rằng không thể đổ lỗi cho HS và GV, mà vấn đề là quan điểm xã hội coi LS là môn phụ, các cấp quản lý chưa thực sự chú trọng. Điều này dẫn tới hào hứng của GV trong giảng dạy không cao. Bên cạnh lý do chính như vậy, chúng ta cũng không thể không nói tối yếu tố nội lực bên trong bản thân HS. Ngay trong chính bản thân người học LS cần có những thay đổi tích cực hơn trong phương pháp học, từ đó giúp hình thành thái độ học tập đúng đắn. Có thể tạo nên niềm yêu thích học tập bộ môn bằng các phương pháp dạy học mới; bằng những thay đổi về vật chất (môi trường học tập, trang thiết bị, tư liệu ) hoặc về tâm lí ứng xử (tạo không khí lớp học thân thiện, cởi mở, khen ngợi, khích lệ, động viên ). Như đã phân tích ở trên, một trong những yếu tố góp phần phát triển NLTH cho HS đó là động cơ, thái độ hay hứng thú học tập bộ môn, do vậy thực tế hiện nay cho thấy đặc điểm của bộ môn LS là người học chưa thực sự yêu thích và chưa có thái độ học tập tốt sẽ được khắc phục khi GV chú ý vào việc phát triển NLTH cho HS trong quá trình dạy học.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
116    106    4    10-06-2023
3    97    1    10-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.