Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con thuộc Bộ Quốc phòng

Về mặt lý luận, luận án hệ thống hóa và nâng cao lý luận về tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp nói chung, trong các doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con nói riêng. Sau đây là tóm tắt luận án.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.