Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con thuộc Bộ Quốc phòng

Về mặt lý luận, luận án hệ thống hóa và nâng cao lý luận về tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp nói chung, trong các doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con nói riêng. Sau đây là tóm tắt luận án.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    1    1    27-07-2021