Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Y học: Nghiên cứu điều trị bệnh thoái hóa khớp gối nguyên phát bằng liệu pháp huyết tương giàu tiểu cầu tự thân

Mục tiêu nghiên cứu của luận án: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh thoái hóa khớp gối nguyên phát; đánh giá hiệu quả và tính an toàn của liệu pháp huyết tương giàu tiểu cầu tự thân trong điều trị bệnh thoái hóa khớp gối nguyên phát. | Do có tác dụng chống viêm giảm đau nên PRP có tác dụng điều trị (ĐT) khá sớm. NC của chúng tôi cho thấy: nhóm PRP ngay ở thời điểm 1 tuần sau tiêm mũi 1, 2 có thang điểm VAS và các thang điểm WOMAC chung và WOMAC thành phần (đau, cứng khớp, vận động) giảm hơn so với thời điểm trước ĐT có ý nghĩa thống kê. Tuy nhiên sự cải thiện này còn chưa rõ rệt, tương tự như ở nhóm chứng (biểu đồ , ). Sau ĐT 2 tháng, hiệu quả của PRP thể hiện rõ thông qua sự giảm rõ rệt của cả hai thang điểm: thang điểm VAS và WOMAC tiếp tục giảm xuống sau 1,2,6 tháng ĐT. Trong khi đó ở nhóm tiêm HA thang điểm VAS và WOMAC giảm xuống ở thời điểm 1,2 tháng sau ĐT nhưng lại tăng lên sau 6 tháng (tốt nhất ở thời điểm 2 tháng). Tại thời điểm 6 tháng sau ĐT thang điểm VAS và WOMAC nhóm PRP thấp hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm HA với p < 0,05. Sau 1 năm ĐT điểm VAS và WOMAC nhóm điều trị PRP tăng ít lên so với nhóm HA tăng nhiều, khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,05 (biểu đồ , ) chứng tỏ hiệu quả kéo dài đến 12 tháng sau ĐT của nhóm tiêm PRP.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.