Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Y học: Nghiên cứu điều trị bệnh thoái hóa khớp gối nguyên phát bằng liệu pháp huyết tương giàu tiểu cầu tự thân

Mục tiêu nghiên cứu của luận án: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh thoái hóa khớp gối nguyên phát; đánh giá hiệu quả và tính an toàn của liệu pháp huyết tương giàu tiểu cầu tự thân trong điều trị bệnh thoái hóa khớp gối nguyên phát. | Do có tác dụng chống viêm giảm đau nên PRP có tác dụng điều trị (ĐT) khá sớm. NC của chúng tôi cho thấy: nhóm PRP ngay ở thời điểm 1 tuần sau tiêm mũi 1, 2 có thang điểm VAS và các thang điểm WOMAC chung và WOMAC thành phần (đau, cứng khớp, vận động) giảm hơn so với thời điểm trước ĐT có ý nghĩa thống kê. Tuy nhiên sự cải thiện này còn chưa rõ rệt, tương tự như ở nhóm chứng (biểu đồ , ). Sau ĐT 2 tháng, hiệu quả của PRP thể hiện rõ thông qua sự giảm rõ rệt của cả hai thang điểm: thang điểm VAS và WOMAC tiếp tục giảm xuống sau 1,2,6 tháng ĐT. Trong khi đó ở nhóm tiêm HA thang điểm VAS và WOMAC giảm xuống ở thời điểm 1,2 tháng sau ĐT nhưng lại tăng lên sau 6 tháng (tốt nhất ở thời điểm 2 tháng). Tại thời điểm 6 tháng sau ĐT thang điểm VAS và WOMAC nhóm PRP thấp hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm HA với p < 0,05. Sau 1 năm ĐT điểm VAS và WOMAC nhóm điều trị PRP tăng ít lên so với nhóm HA tăng nhiều, khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,05 (biểu đồ , ) chứng tỏ hiệu quả kéo dài đến 12 tháng sau ĐT của nhóm tiêm PRP.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    4    0    19-06-2021
9    6    0    19-06-2021