Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Dạy học đọc hiểu kịch bản văn học ở trường trung học theo đặc trưng loại thể

Luận án tiến hành nghiên cứu thực trạng và giải pháp dạy đọc hiểu KBVH ở trường trung học bám sát đặc trưng loại thể nhằm từng bước nâng cao chất lượng dạy và học KBVH ở trường PT theo yêu cầu đổi mới PPDH hiện nay.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    4    0    19-06-2021