Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Chăn nuôi: Ảnh hưởng chất béo của thức ăn trong khẩu phần đến thành phần acid béo của trứng gà công nghiệp

Mục tiêu của luận án: So sánh ảnh hưởng các nguồn và mức độ bổ sung chất béo lên năng suất sinh sản của gà mái đẻ và thành phần acid béo của quả trứng; nghiên cứu ảnh hưởng các nguồn cung cấp chất béo và tỷ lệ acid béo ω-6/ω-3 bổ sung trong khẩu phần lên thành phần acid béo lòng đỏ trứng gà.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG