Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Phát triển NLTH cho HS trong dạy học môn Lịch sử ở trường THPT (thực nghiệm qua lớp 10 chương trình chuẩn)

Trên cơ sở khẳng định vai trò, ý nghĩa của vấn đề phát triển NLTH cho HS trong dạy học LS, đề tài tập trung xác định nội dung, biểu hiện, hệ thống các tiêu chí đánh giá NLTH LS của HS ở trường THPT và đề xuất các biện pháp sư phạm phát triển NLTH cho HS trong quá trình dạy học môn LS ở trường THPT. | Để vận dụng tốt các kiến thức bề phương pháp TH bộ môn, vận dụng các KN TH một cách thành thạo dần trở thành kĩ xảo thì HS cần thường xuyên rèn luyện các KN TH bộ môn. Tính hiệu quả được thể hiện ở mặt KN là sự thuần thục của các thao tác hành động, sự hiểu biết về phương thức hành động được nâng cao và hiểu biết về kiến thức LS cũng được củng cố hay mở rộng. Những biện pháp sư phạm mà chúng tôi thực hiện để thường xuyên rèn luyện những KN TH LS cho HS trong dạy học LS ở trường THPT được tiến hành ở cả giai đoạn chuẩn bị trước giờ học, trong quá trình dạy học trên lớp và khi ôn tập củng cố sau bài học. Đối với việc chuẩn bị trước giờ học, GV thường rèn luyện cho HS các KN như: sử dụng SGK, sử dụng tư liệu tham khảo, sử dụng đồ dùng trực quan, sử dụng các thao tác tư duy, phát hiện và giải quyết vấn đề, trình bày và làm bài thi thông qua việc yêu cầu HS đọc và làm việc với SGK, yêu cầu HS tự huy động kiến thức liên quan đến bài học thông qua các nguồn tài liệu khác như từ đồ dùng trực quan, từ sách báo, internet Đối với việc hướng dẫn HS TH trong giờ lên lớp, chúng tôi thường sử dụng các phương pháp dạy học có những ưu thế trong việc phát triển NLTH cho HS như: cho HS làm việc theo nhóm, HS tập trình bày thảo luận, hay thuyết trình về một chủ đề nào đó, GV cũng có thể sử dụng hay giúp HS viết những kịch bản ngắn có nội dung phù hợp và cho HS đóng vai qua các hình thức tổ chức dạy học đa dạng trên lớp học, HS sẽ được rèn luyện nhiều ở các KN như: KN trình bày và làm bài thi, KN sử dụng SGK, KN sử dụng đồ dùng trực quan, KN phát hiện và giải quyết vần đề, KN đánh giá các nhân vật hay sự kiện LS. Đối với việc phát triển NLTH cho HS trong khi ôn tập và củng cố kiến thức sau giờ học chúng tôi thường sử dụng biện pháp là tăng cường ra bài tập, bài tập về nhà và hướng dẫn học sinh giải bài tập LS. Qua đó HS được rèn luyện nhiều về các KN như: trình bày và làm bài thi, KN tự ôn tập và củng cố kiến thức, KN tự kiểm tra đánh giá. Cách thức thực hiện cần đảm bảo cân đối thời lượng, đảm bảo về mặt nội dung kiến thức cũng như phù hợp với từng đối tượng HS và cơ sở vật chất của nhà trường.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
252    13    1    10-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.