Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con thuộc Bộ Quốc phòng

Về mặt lý luận, luận án hệ thống hóa và nâng cao lý luận về tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp nói chung, trong các doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con nói riêng. | - Kế toán tại công ty mẹ chịu trách nhiệm thu thập, xử lý, cung cấp thông tin kinh tế tài chính về hoạt động của công ty mẹ (cũng có thể của cả các đơn vị hạch toán phụ thuộc) đồng thời thực hiện lập và trình bày BCTCHN của toàn doanh nghiệp. Bộ phận kế toán hợp nhất BCTC chịu trách nhiệm toàn bộ các khâu công việc liên quan đến BCTCHN từ việc nhận, kiểm tra, đối chiếu số liệu đến tiến hành tổng hợp BCTC của các khối, các đơn vị thành viên để lập BCTCHN. Số lượng nhân viên thuộc bộ phận này sẽ phụ thuộc vào khối lượng và tính chất phức tạp của các bút toán điều chỉnh, loại trừ khi hợp nhất BCTC liên quan đến các giao dịch nội bộ, phân bổ các khoản chênh lệch chi phối quá trình hợp nhất, khối lượng các nghiệp vụ hợp nhất kinh doanh theo phương pháp mua (nhất là gắn với thị trường chứng khoán), hạch toán lợi thế thương mại, đánh giá lại các công ty con theo giá trị hợp lý tại thời điểm hợp nhất kinh doanh. BCTCHN được lập vào cuối năm hoặc cuối kỳ kế toán giữa niên độ nhưng công tác chuẩn bị cho việc lập BCTCHN cần được thực hiện một cách thường xuyên, liên tục quanh năm.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
375    1    1    25-05-2024
299    4    1    25-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.