Baocao

| Bên cạnh đó hoạt động thể dục, thể thao quần chúng cũng được đẩy mạnh. Phong trào luyện tập thể dục thể thao thường xuyên trong nhân dân phát triển. Công tác thông tin tuyên truyền đã bám sát các sự kiện chính trị nổi mật và nhiệm vụ trọng tâm, tuyên truyền kịp thời, đúng định hướng. Đài phát thanh Thị trấn Lai Cách được đầu tư trang, thiết bị, tăng thời lượng và chất lượng các tin, bài, đảm bảo phục vụ nhiệm vụ chính trị và đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, huyện ủy, HĐND, UBND huyện, các cấp, các ngành cũng đã có nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở, chăm lo đời sống nhân dân. Nhờ vậy, đời sống nhân dân ngày càng ổn định và được cải thiện, công tác xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, hỗ trợ hộ nghèo, hộ chính sách được quan tâm. Trong dịp các ngày lễ, Tết, lãnh đạo huyện và các địa phương đã trực tiếp khảo sát tình hình đời sống dân cư vùng nghèo, đồng thời tổ chức thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Huyện đã hỗ trợ thị trấn nhiều chính sách giúp đỡ người nghèo về vốn đầu tư sản xuất, tiền cải tạo, sửa chữa nhà cửa, khám chữa bệnh, miễn giảm học phí cho học sinh nghèo Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động cũng được đặc biệt quan tâm chỉ đạo. Mỗi năm đã giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động, tạo điều kiện cho nhiều người được đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
25    21    1
37    21    1
49    23    0
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG