Bài giảng Chuyên đề 6: Bất đẳng thức - Nguyễn Bá Trung

Bài giảng Chuyên đề 6: Bất đẳng thức do thầy Nguyễn Bá Trung biên soạn sẽ giới thiệu tới các bạn một số vấn đề cơ bản về các bất đẳng thức hay dùng như: Bất đẳng thức Côsi; bất đẳng thức Bunhiacopxki BĐT trị tuyệt đối; bất đẳng thức véc tơ;.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG