Bài giảng Chuyên đề 7: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Đến với "Bài giảng Chuyên đề 7: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng" các bạn sẽ được nghiên cứu về phần lý thuyết và phương pháp giải các dạng bài tập. Ở phần lý thuyết tập trung trình bày các vấn đề cơ bản về: Trình tổng quát của đường thẳng; phương trình tham số của đường thẳng;.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
205    10    3    18-06-2021
67    5    1    18-06-2021
2    5    1    18-06-2021