Đề kiểm tra định kì học kì II năm học 2014-2015 môn Tiếng Việt lớp bốn - Trường TH Thái Sanh Hạnh

Nhằm giúp cho các em học sinh lớp 4 có thêm kiến thức để làm tốt bài kiểm tra đọc của mình mà "Đề kiểm tra định kì học kì II năm học 2014-2015 môn Đọc lớp bốn" đã được thực hiện với các phần chính về kiểm tra kĩ năng đọc và kiến thức Tiếng Việt; kiểm tra kĩ năng viết chính tả và viết văn (viết đoạn, bài). Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG