Sáng kiến kinh nghiệm: Chương trình quản lý điểm trường THPT

Sáng kiến kinh nghiệm: Chương trình quản lý điểm trường THPT với mục tiêu xây dựng hệ thống quản lý nhà trường xuyên suốt từ học sinh, giáo viên, BGH và các cấp quản lý; xây dựng cầu nối thông tin giữa nhà trường và phụ huynh đa dạng, linh hoạt; giúp phụ huynh quản lý học sinh tốt hơn;.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
29    94    2    18-05-2024
38    76    2    18-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.