Sáng kiến kinh nghiệm: Chương trình quản lý điểm trường THPT

Sáng kiến kinh nghiệm: Chương trình quản lý điểm trường THPT với mục tiêu xây dựng hệ thống quản lý nhà trường xuyên suốt từ học sinh, giáo viên, BGH và các cấp quản lý; xây dựng cầu nối thông tin giữa nhà trường và phụ huynh đa dạng, linh hoạt; giúp phụ huynh quản lý học sinh tốt hơn;.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG