Sáng kiến kinh nghiệm: Lựa chọn và thiết kế thuật toán

Việc lựa chọn và thiết kế thuật toán để giải bài toán trên máy tính là một bước rất quan trọng. Bởi vì nếu bỏ qua bước này thì đôi khi việc lập trình cho ra kết quả không tối ưu. Xuất phát từ thực tế đó mà đề tài "Sáng kiến kinh nghiệm: Lựa chọn và thiết kế thuật toán" đã được nghiên cứu.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    8    0    24-06-2021