Sáng kiến kinh nghiệm: Tài liệu bổ trợ Word cho giáo viên

Sáng kiến kinh nghiệm: Tài liệu bổ trợ Word cho giáo viên nhằm giúp giáo viên giải quyết một số vấn đề trong việc soạn giáo án, hướng dẫn thực hành từng bước có kèm theo hình ảnh minh họa, giúp các đồng nghiệp có thể dễ dàng đọc, hiểu và áp dụng vào công việc.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    3    1    19-06-2021