Sáng kiến kinh nghiệm: Ứng dụng CNTT trong việc kiểm tra đánh giá môn Tin học

Sáng kiến kinh nghiệm: Ứng dụng CNTT trong việc kiểm tra đánh giá môn Tin học nhằm góp một phần vào quá trình đổi mới việc kiểm tra đánh giá môn Tin học nói riêng và tiến tới đổi mới toàn diện trong việc dạy và học môn Tin học trong trường phổ thông. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG