Luận văn tốt nghiệp Đại học: Nghiên cứu khả năng sử dụng trùn Quế để xử lý phân gà

Luận văn tốt nghiệp Đại học: Nghiên cứu khả năng sử dụng trùn Quế để xử lý phân gà với mục tiêu xác định tỷ lệ trùn quế và tỷ lệ chất độn (bã mía) phù hợp để trùn phát triển và xử lý tốt phân gà. Đồng thời xác định giá trị thịt và phân sinh học từ trùn Quế sau khi nuôi bằng phân gà để thể hiện tiềm năng kinh tế của giải pháp để xử lý chất thải này.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG