Ebook Mười hai sứ quân (Tập 2): Phần 2

Đinh Bộ Lĩnh mất cha từ nhỏ, lang thang trong đám mục đồng, lấy rong chơi làm lẽ sống, tại sao lại có được cái chí "khuất phục chúng anh hùng trong thiên hạ", tại sao lại có được hành vi tráng liệt "phất cờ dựng nước", một tay mục đồng lại có thể có được cái kho hùng tài thao lược ở trong lòng để mà ra binh dàn trận, tung hoành như ở chỗ không người giữa mười hai sứ quân. Mời các bạn cùng tìm hiểu thêm qua phần 2 cuốn sách.

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
58    11    1    30-07-2021