Kết quả khảo sát nhận thức về phát triển bền vững

Phát triển bền vững là một quan điểm và một cách tiếp cận quan trọng trong thời đại hiện nay. Trong lĩnh vực xây dựng và quản lý đô thị, phát triển bền vững cũng là một chủ đề đang được nhiều người trong Giới chuyên môn quan tâm. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo "Kết quả khảo sát nhận thức về phát triển bền vững".

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    4    0    19-06-2021