Chính sách công nghiệp của Việt Nam: Thiết kế chính sách để phát triển bền vững

Chính sách công nghiệp của Việt Nam: Thiết kế chính sách để phát triển bền vững xem xét các lĩnh vực mà những sáng kiến của nhà nước có thể góp phần hiện thực hóa thông qua thúc đẩy hoạt động sáng tạo kinh doanh, hỗ trợ môi trường kinh doanh và sân chơi bình đẳng, và sau cùng là khuyến khích sự phát triển của khu vực doanh nghiệp vững mạnh và cạnh tranh toàn cầu ở Việt Nam.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
291    5    1    20-06-2021
2    3    0    20-06-2021
3    5    1    20-06-2021
11    3    0    20-06-2021