Bài tập Vật lý 12 - Phần 1: Dao động cơ

"Bài tập Vật lý 12 - Phần 1: Dao động cơ" giới thiệu tới người đọc 99 bài tập trắc nghiệm thuộc tất cả các dạng bài tập phần "Dao động cơ". Tài liệu giúp các em học sinh ôn tập, kiểm tra lại đánh giá kiến thức của mình.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
48    38    3    10-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.