Bài tập Vật lý 12 - Phần 1: Dao động cơ

"Bài tập Vật lý 12 - Phần 1: Dao động cơ" giới thiệu tới người đọc 99 bài tập trắc nghiệm thuộc tất cả các dạng bài tập phần "Dao động cơ". Tài liệu giúp các em học sinh ôn tập, kiểm tra lại đánh giá kiến thức của mình.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG