Phân tích cảnh quan nông lâm tại vùng sông Mendalam, thượng lưu lưu vực Kapuas, phía tây tỉnh Kalimantan Indonesia

Báo cáo Phân tích cảnh quan nông lâm tại vùng sông Mendalam, thượng lưu lưu vực Kapuas, phía tây tỉnh Kalimantan Indonesia cung cấp cho người đọc các nội dung: Hiện trạng sử dụng đất, những tác động biến đổi điều kiện môi trường, giải pháp khả thi giải quyết vấn đề môi trường ở Mendalam River Basin.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG