Chiến lược truyền về thông biến đổi khí hậu

"Chiến lược truyền thông về biến đổi khí hậu" giới thiệu tới người đọc một số thuật ngữ chuyên ngành, phạm vi chiến lược, đối tượng của chiến lược, các nguyên tắc và phương pháp tiếp cận, kênh và thông điệp truyền thông, các loại hình hoạt động truyền thông,. Mời các bạn tham khảo.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    5    0    27-07-2021
42    10    1    27-07-2021