Bài giảng Kỹ thuật xử lý nước thải: Chương 1 – ThS. Lâm Vĩnh Sơn

Bài giảng "Kỹ thuật xử lý nước thải - Chương 1: Những vấn đề chung về xử lý nước thải" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Phân loại nước thải, thành phần, tính chất của nước thải và các dạng nhiễm bẩn, bảo vệ nguồn nước khỏi bị nhiễm bẩn, khả năng tự làm sạch của nguồn nước. .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    6    1    27-07-2021