Giáo án Vật lý 12 nâng cao năm học 2009-2010 - Chương 3: Sóng cơ

Giáo án "Vật lý 12 nâng cao năm học 2009-2010 - Chương 3: Sóng cơ" giới thiệu bài soạn từng tiết học cụ thể theo các bài học thuộc chương 3 trong chương trình Vật lý 12 nâng cao. nội dung chi tiết.

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    8    1    24-06-2021