Giáo án Vật lý 12 nâng cao năm học 2009-2010 - Chương 6: Sơ lược về thuyết tương đối hẹp

Giáo án "Vật lý 12 nâng cao năm học 2009-2010 - Chương 4: Sơ lược về thuyết tương đối hẹp" giới bài soạn từng tiết học cụ thể theo các bài học trong chương 6 - Sơ lược về thuyết tương đối hẹp, hạt nhân nguyên tử,. Mời các bạn tham khảo.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
114    392    1    18-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.