Hỏi đáp về quản lý môi trường - ThS. Nguyễn Tiến Dũng

"Hỏi đáp về quản lý môi trường" trình bày các câu hỏi và trả lời về Quản lý môi trường là gì, các nguyên tắc chủ yếu của quản lý môi trường, cơ sở triết học của quản lý môi trường, cơ sở khoa học - Kỹ thuật - Công nghệ của quản lý môi trường là gì, cơ sở kinh tế của quản lý môi trường,. nội dung chi tiết.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
68    13    1    01-08-2021