Luận văn Thạc sỹ: Phân tích dự án Đường trên cao Nhiêu Lộc - Thị Nghè

Đề tài đánh giá tính khả thi, tìm ra hình thức đầu tư thích hợp của dự án Đường trên cao Nhiêu Lộc - Thị Nghè, qua đó sẽ đưa ra những kiến nghị thích hợp đến chính quyền thành phố Hồ Chí Minh, trong đó tập trung phân tích tài chính dự án trên quan điểm chủ đầu tư, tổng đầu tư, phân tích rủi ro, đồng thời phân tích hiệu quả trên quan điểm kinh tế và phân phối ngoại tác cho các đối tượng trong xã hội.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.