Đề thi khảo sát chất lượng lớp 12 lần 2 năm 2012 môn Vật lý - TRường THPT Chuyên đại học Vinh (mã đề 135)

Đề thi khảo sát chất lượng lớp 12 lần 2 năm 2012 môn Vật lý - TRường THPT Chuyên đại học Vinh (mã đề 135) gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm. Đề thi giúp các bạn học sinh làm quen với cách thi và làm bài, chuẩn bị cho những kỳ thi quan trọng.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG