Luận văn Thạc sỹ: Đánh giá tiềm năng cạnh tranh và phát triển tỉnh Tây Ninh

Đề tài đánh giá những điểm cốt lõi thúc đẩy phát triển kinh tế tỉnh Tây Ninh, nhận dạng những rào cản làm cho Tây Ninh chưa phát huy hết tiềm năng phát triển, gợi ý những chính sách để gỡ bỏ những rào cản nâng cao NLCT của tỉnh.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    5    1    19-06-2021