Đề tài Nghiên cứu quy trình đền bù TĐC tại KKT Dung Quất, Quảng Ngãi

Mục tiêu của đề tài là nhằm hoàn thiện quy trình bồi thường, hỗ trợ và TĐC ở KKT Dung Quất, Quảng Ngãi, giúp người dân bị di rời ở các khu TĐC nhanh chóng ổn định và tận dụng cơ hội cải thiện cuộc sống mới ở khu TĐC. .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG