Bài giảng Chính sách phát triển - Ghi chú Bài giảng 3: Địa lý và sự phát triển

Bài giảng "Chính sách phát triển - Ghi chú Bài giảng 3: Địa lý và sự phát triển" thuộc Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright niên khóa 2012-2014, bài giảng nhắm đến tăng trưởng và phát triển trong một thiên niên kỷ. ,

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG