Bài giảng Chính sách phát triển - Ghi chú Bài giảng 5: Mô hình Lewis

Bài giảng "Chính sách phát triển - Ghi chú Bài giảng 5: Mô hình Lewis" giới thiệu mô hình phát triển triển kinh tế của Arthur Lewis và sự dịch chuyển lao động từ khu vực truyền thông sang khu vực hiện đại. Bài giảng thuộc Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright niên khóa 2012-2014.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG