Bài giảng Chính sách phát triển - Ghi chú Bài giảng 8: Thể chế và chính sách công nghiệp hóa

Bài giảng "Chính sách phát triển - Ghi chú Bài giảng 8: Thể chế và chính sách công nghiệp hóa" trình bày tầm quan trọng của chính sách can thiệp thị trường, xu hướng chính sách, hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia. Mời các bạn tham khảo.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG