Bài giảng Chính sách phát triển - Ghi chú Bài giảng 9: Tăng trưởng có tốt cho người nghèo

Bài giảng "Chính sách phát triển - Ghi chú Bài giảng 9: Tăng trưởng có tốt cho người nghèo" trình bày những quan điểm về ngưỡng nghèo và tâm lý thoát nghèo, đo lường tỷ lệ nghèo,. Bài giảng thuộc Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright niên khóa 2012-2014.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
161    14    1    18-06-2021