Bài giảng Chính sách phát triển - Ghi chú Bài giảng 10: Thoát nghèo

Bài giảng "Chính sách phát triển - Ghi chú Bài giảng 10: Thoát nghèo" trình bày ngưỡng nghèo ở Việt nam và những cố gắng thoát nghèo quốc gia. Bài giảng thuộc Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright niên khóa 2012-2014.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
31    3    1    19-06-2021