Bài giảng Chính sách phát triển - Ghi chú Bài giảng 10: Thoát nghèo

Bài giảng "Chính sách phát triển - Ghi chú Bài giảng 10: Thoát nghèo" trình bày ngưỡng nghèo ở Việt nam và những cố gắng thoát nghèo quốc gia. Bài giảng thuộc Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright niên khóa 2012-2014.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.