Bài giảng Chính sách phát triển - Ghi chú Bài giảng 15: Vai trò của nông nghiệp trong phát triển

Bài giảng "Chính sách phát triển - Ghi chú Bài giảng 15: Vai trò của nông nghiệp trong phát triển" trình bày về 5 chức năng quan trọng của ngành nông nghiệp trong phát triển kinh tế. Bài giảng thuộc Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    5    1    19-06-2021
113    2    1    19-06-2021
9    4    1    19-06-2021