Bài giảng Chính sách phát triển - Ghi chú Bài giảng 15: Vai trò của nông nghiệp trong phát triển

Bài giảng "Chính sách phát triển - Ghi chú Bài giảng 15: Vai trò của nông nghiệp trong phát triển" trình bày về 5 chức năng quan trọng của ngành nông nghiệp trong phát triển kinh tế. Bài giảng thuộc Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN