Bài giảng Chính sách phát triển - Ghi chú Bài giảng 5: Thị trường và nhà nước

Bài giảng "Chính sách phát triển - Ghi chú Bài giảng 5: Thị trường và nhà nước" trình bày những vai trò phù hợp của nhà nước và thị trường và các chính sách xã hội. Bài giảng thuộc Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
19    6    1    18-06-2021
44    11    2    18-06-2021