Bài giảng Chính sách phát triển - Ghi chú Bài giảng 5: Thị trường và nhà nước

Bài giảng "Chính sách phát triển - Ghi chú Bài giảng 5: Thị trường và nhà nước" trình bày những vai trò phù hợp của nhà nước và thị trường và các chính sách xã hội. Bài giảng thuộc Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    62    3    11-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.